_1_~1

مشاوره در کلیه امور بازرگانی و گمرک

در دنیای امروز اهمیت خرید خارجی بر هیچکس پوشیده نیست و اغلب کشورهای جهان به دلیل توزیع متنوع عوامل تولید در مناطق مختلف با یکدیگر روابط تجاری دارند ، برقراری این روابط نیاز به آشنایی با شرایط پرداخت ، مقررات متحدالشکل ، اعتبارات اسنادی ، گشایش اعتبار و انواع بیمه ها و گواهی بازرسی و مراحل ترخیص کالا را دارد.

گروه بازرگانی مشاورین تجارت نوین با داشتن کارشناسان متخصص و پرسنل با تجربه در بهره گیری از آخرین اطلاعات راهبردی ، شما را در کلیه امور گمرکی (تعرفه ها ، قوانین ، مقررات ، بخشنامه ها و…)یاری و خدمات لازم را ارائه می نماید .

ضمنا این پیگیری ها در گمرکات کشور و همچنین گمرک ایران و کمیسیون های رسیدگی به اختلافات تا پایان مراحل رسیدگی عهده دار می باشد.