iveco_stralis

صادرات

در پیش گرفتن راه صادرات تنها روش برای استفاده بهینه از امکانات و استعدادهای کشور و خروج از رکود اقتصادی و اقتصاد مقاومتی می باشد . صادرات از نظر علمی و عملی در همه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصادی بین المللی است . هدف توسعه صادرات و روابط اقتصادی بین المللی کشورها ، کمک گیری از این روابط برای توسعه اقتصادی و تحصیل رشد و بالا بردن سطح زندگی و رفاه مردم و افزایش ارزش پول ملی است.

توسعه پایدار صادرات یکی از مهمترین اهداف ملی در عرصه اقتصادی است . محور اصلی توسعه آینده مشور متکی به رشد صادرات به ویژه افزایش سهم صادرات تولیدی و خدمات می باشد ، این فرآیند با توجه به روند جهانی شدن ، مستلزم اقتصادی باز و برونگرا است

گروه اعتماد ترخیص البرز با هدف ایجاد اشتغال و ورود ارز به کشور و افزایش محصولات تولیدی در امور صادرات در عرصه های مختلف آماده همکاری و خدمتگذاری به شما عزیزان می باشد.